ANNONS

Reservaten där naturen bestämmer

Kappsta är ett av Lidingös två naturreservat. Här föddes Raoul Wallenberg.
Kappsta är ett av Lidingös två naturreservat. Här föddes Raoul Wallenberg.
Både Kappsta och Långängen-Elfvik ligger nära vatten, men har också skogspartier.
Både Kappsta och Långängen-Elfvik ligger nära vatten, men har också skogspartier.
På Lidingö finns två naturreservat, Långängen Elfvik och Kappsta som båda förvaltas av Lidingö stad.
– Kappsta har en väldigt unik blandning av gamla trädgårdsväxter och vild flora och gamla ekar, säger kommunekolog Jerker Idestam-Almquist.
ANNONS

Naturreservatet ligger på södra delen av ön och blev naturvårdsområde 1995, efter ett beslut av länsstyrelsen. Här föddes Raoul Wallenberg 1912. Platsen är utmärkt med ett minnesmärke.

Djur, natur och jordbruk

1981 beslutade länsstyrelsen att Långängen skulle bli naturreservat. Några år senare beslutade Lidingö stad att även Elfvik skulle ingå. Reservatet sträcker sig från mitten av ön och norrut.
– Det finns flera intressanta bitar där, dels skog och jordbrukslandskap, vattenmiljöer med ett rikt växt- och djurliv och området har även använts av Lidingöborna för friluftsliv.

App på gång

Just naturreservaten har inte marknadsförts för turister, men Jerker Idestam-Almquist berättar att många som besöker Lidingöloppet även upptäcker naturen på ön.
– Men vi vill bli bättre på att marknadsföra reservaten för Lidingöborna. Vi har funderingar på information som man kan få direkt i mobilen, en app. Det arbetet tänkte vi försöka påbörja i höst.

Fakta

Naturreservat är skyddade genom lagstiftning

  • Naturreservat är ett naturområde som skyddas genom lagstiftning.
  • Bildandet av ett naturreservat är den mest effektiva och användbara skyddsformen för bevarande av större naturområden.
  • Området kan vara betydelsefullt för floran och faunan eller vara av intresse ur ett geologiskt perspektiv.
  • De erbjuder inte bara rekreation för människor utan studeras ofta ingående av forskare.
  • Den som är sugen på att besöka ett naturreservat kan gå in på naturkartan.se. Där finns många av naturreservaten utmärkta med en kort beskrivning.