Resistent bakterie spreds på sjukhus

Elva patienter på infektionskliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge smittades med antibiotikaresistenta tarmbakterier av en tolfte patient på avdelningen. Smittan har troligen spridits genom bristande hygienrutiner på sjukhuset som nu har gjort en Lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen.

Smittspridningen inträffade i slutet av förra året. Ingen av de smittade drabbades allvarligt, men sex av dem fick symtom som diarré.

En frisk person kan bära på smittan utan att bli sjuk, men den som har nedsatt immunförsvar kan få problem och eftersom patienterna vårdades för andra sjukdomar är det extra allvarligt. Sjukhuset ska nu skärpa hygienen.