Restaurang får kritik efter inspektion

Haninge En restaurang fick en oanmäld inspektion av kontrollanter från Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund.

Krogen fick kritik bland annat för att livsmedel inte var datummärkt så hållbarheten kunde kontrolleras. Mat förvarades inte heller säkert och det fanns även bristande rutiner för nedkylning av mat.

Enligt kontrollanterna ska åtgärder genomföras omgående.