Restaurang får kritik för fylla

Kungsholmen En restaurang på Kungsholmen varnas av Socialförvaltningen efter att kroginspektörer under förra året påträffat överförfriskade gäster.

Enligt personalen är gästerna stamgäster och det beteende som inspektörerna uppfattade som berusat var stamgästernas normala ”hopsjunkna” och ”avslappnade” stil.

Socialförvaltningens tillståndsenhet väljer ändå att ge restaurangen en erinran, med stöd i alkohollagen, då den vid ett flertal tillfällen har haft problem med ordning och nykterhet.