Restaurang KB vräks efter tvist om hyran

KB ska enligt sin advokat överklaga vräkningen.
KB ska enligt sin advokat överklaga vräkningen.
Legendariska krogen KB ska vräkas från sina lokaler på Smålandsgatan, enligt en tingsrättsdom.

Bakgrunden är en tvist om hyran.

Konstnärsbaren är en klassisk restaurang i Stockholm och har varit kulturelitens vattenhål sedan 1931. Konstnärsbaren AB driver krogen sedan slutet av 1990-talet. Men nu måste företaget lämna sina lokaler på Smålandsgatan 7. Det framgår av en tingsrättsdom.

Bakgrunden till rättstvisten är att Svenska konstnärernas förening, som äger restaurangdelen, sa upp hyreskontraktet med KB år 2009.

Skälet var att man ville omförhandla hyran.

– Konstnärsföreningen gjorde en utredning och fann att den hyra som utgick inte längre var marknadsmässig, säger föreningens advokat Claes Hagberg.

Men parterna kom inte överens och KB vände sig till Hyresnämnden som föreslog en hyra på 1,8 miljoner.

Konstnärsföreningen gick med på det – men inte KB. Då stämde föreningen sin hyresgäst.

– Sista november 2010 löpte hyresavtalet ut och då har man varken avtals- eller lagenlig rätt att vara kvar i lokalen, säger Claes Hagberg.

I slutet av april kom domen som ger föreningen rätt – KB ska vräkas.

”Vi analyserar just nu domen och bedömer att det finns goda möjligheter till framgång i hovrätten, varför KB kommer att överklaga”, skriver krogens advokat Eva-Marie Andrén.

Så länge tvisten pågår kan verksamheten fortsätta i lokalen. Om KB försvinner kommer föreningen troligen att hyra ut den till en annan krögare. Lokaltidningen Mitt i har utan framgång sökt KB:s vd Johan Borg för en kommentar.

Fakta

Snabbt vattenhål

Konstnärsbaren öppnade 1931 och blev snabbt ett vattenhål för berömda konstnärer och skådespelare.

Fortfarande ser man många av dagens konstnärer, kultur-vetare och journalister på restaurangen.

Krogen ligger längst ner i det byggnadsminnesmärkta Konstnärshuset som byggdes 1891.