Restaurang prickas efter att ägaren snattat vin

Nyheter En av ägarna till ett matställe i kommunen snattade fyra lådor vin på Systembolaget. Vin av samma sort serverades på ägarens restaurang. Ägaren dömdes för snatteriet i Attunda tingsrätt förra året, mot sitt nekande.

Dessutom avslöjades fusk med kvitton på restaurangen vid en kontroll utförd av Skatteverket. Vinstölden och kvittofusket sammantaget gör att ägaren fått en erinran av Vallentuna kommun.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor ser allvarligt på både vinstölden och kvittofusket men anser också att företaget har förbättrat sina kassarutiner vid senare kontroller.