Restaurang vill servera alkohol

Käppala Hong foods, med restaurang i stationshuset i Käppala, har skrivit till kommunen och ansökt om alkoholtillstånd.

Ansökan gäller både uteservering från första maj samt servering året runt i restaurangen.