Restauranger får inte kalla sig ekologiska

Många är de näringsidkare som marknadsför sina rätter, restauranger och kaféer med ordet ekologiskt. Men det är emot reglerna.

Nu har Livsmedelsverket föreslagit nya regler för att restauranger ska kunna marknadsföra sig med ordet. Men miljöförvaltningens farhåga är att reglerna gör att färre vill servera ekologiskt.

Efterfrågan på ekologiska livsmedel ökar hos stockholmarna. Och med efterfrågan har allt fler serveringar börjat servera just ekologiska varor och rätter. På senaste tiden har flera ”ekologiska restauranger” och ”ekologiska kaféer” poppat upp i staden.

Det finns ingenting som regelmässigt hindrar verksamheterna att servera ekologisk mat, men att på menyer och skyltar marknadsföra sitt utbud med ordet ekologiskt är emot reglerna.

Miljöförvaltningen konstaterar nu att många det är viktigt att det här börjar regleras för att undvika vilseledande och oredlig hantering. Konsumenterna ska få vad de förväntar sig, skriver miljöförvaltningen i ett remissvar till Livsmedelsverket, som har tagit fram ett nytt förslag på regler för ekologisk produktion.

De nya reglerna innebär att storhushåll kan göra ekologiska påståenden om enskilda ingredienser, enskilda rätter och om hur stor andel av verksamhetens totala inköp som är ekologiskt.

Men miljöförvaltningen är inte helt nöjd med förslaget, utan tror att det kan vara omöjligt att märka en maträtt som 100 procent ekologisk, eftersom det är svårt att kontrollera. Förvaltningen tycker därför att möjligheten att märka enskilda rätter bör strykas från förslaget.

Förvaltningen anser dessutom att det inte är särskilt intressant för en konsument hur stor andel av varorna som är ekologiska. Däremot finns ett behov av att göra påståenden i linje med ”ekologiskt café” eller ”ekologisk restaurang”. Därför tycker miljöförvaltningen att det vore bättre om man satte en gräns för hur stor andel av inköpen som måste vara ekologiska för att en restaurang ska få kalla sig just för ”ekologisk restaurang”.

Miljöförvaltningen ser också en risk med högre kostnader för den verksamhet som vill marknadsföra sig som ekologisk, i och med dyrare tillsynsavifter. Därför borde regelsystemet utformas på ett så okomplicerat sätt så att livsmedelsföretagare inte avstår från att servera ekologiskt.