ANNONS

Resväg kan förkortas med 18 minuter

10 december träder de nya tidtabellerna i kraft.
Kommunstyrelsen ger tummen upp till Landstingets förslag om hur restiden kan förkortas på sträckan Solna C - Norra Sköndal - Gullmarsplan.
ANNONS

Kommunstyrelsen har beslutat att stå bakom Landstingets rapport om förbättrad framkomlighet i stombussnätet. Om övriga kommuner gör detsamma kan en resa mellan Solna C och Norra Sköndal kortas med totalt 18 minuter– men det bygger på att alla kommuner står bakom.

– Snabbare och effektivare bussförbindelser är ett viktigt komplement till tunnelbana, pendeltåg och tvärbana som förbättrar solnabornas möjligheter att resa inom Stockholmsregionen, säger kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M) i ett pressmeddelande.

Rapporten är en del inom projektet ”Grönt Ljus stombuss” där ett antal förbättringar föreslås i busstrafiken längs sträckan Solna C – Norra Sköndal – Gullmarsplan. För Solnas del innebär de föreslagna åtgärderna att bussarna får ett eget busskörfält längs Solnavägen samt att bussarna prioriteras vid korsningar med ljussignaler.

ANNONS