(rubrik saknas)

Fakta

Returpack betalar butikerna

För aluminiumburkar och små PET-flaskor får man en krona i pant. För stora PET-flaskor får man två kronor.

Panten betalas ut av livsmedelsbutiker som sedan får tillbaka pengarna av Returpack.

I Kungens kurva i södra Stockholm finns en pantmottagning där man kan lämna stora mängder pant. Utbetalningen görs till pantarens kontonummer.

Returpack arbetar för att ställa ut pantautomater på fler ställen, exempelvis vid campingplatser.