Min lokala hjälte

Returpark kan stå färdig tidigast om ett år

En återvinningscentral i Boden med fokus på återbruk.
En återvinningscentral i Boden med fokus på återbruk.
Nu tittar Sörab på möjligheten att bygga en returpark bakom St1-macken i Okvista. Fungerar platsen kan det ta minst ett år innan anläggningen för återbruk kan ta emot sina första besökare.

Efter starka protester från invånare mot byggandet av en returpark på Teknikvägen 1 drog kommunen tillbaka bygglovet för Sörab i november.

Sedan dess har kommunens tjänstemän letat febrilt efter en lämpligare plats. De föreslår nu i stället en tomtyta i östra Vallentuna intill rondellen mellan Angarnsvägen och Lindholmsvägen.

Gillar nya läget

– Läget är jättebra med nära avstånd till centrum och bra vägar som är viktigt för att folk ska åka dit, säger Johan Lausing, vd för Sörab.

Avfallsföretaget har börjat undersöka om tomten på ungefär en hektar är tillräckligt stor för den återbruksanläggning man vill bygga.

– Vi tror att ytan räcker för att få till en fungerande logistik så folk kan lämna saker på rimlig tid. Utmaningen är att bygga lättare, snyggare och roligare.

Nära stan men inte för nära

Ylva Mozis, (L) samhällsbyggnadsnämndens ordförande hoppas allmänheten ställer sig positivt till den nya placeringen.

–  Det är inte lika nära bostäder, men ligger ändå ganska nära centrala Vallentuna, utan att vara i vägen för kollektivtrafiken, säger hon.

Varför kom inte den här placeringen på tal från början?

– Det var inte kommunen som valde platsen vid Teknikvägen. Eftersom det inte var en så lämplig plats bad vi förvaltningen se om det fanns en plats som kunde vara bättre, och helst kommunägd mark. Nu tittar vi på den här, men det fanns inte så många tillgängliga i centrala Vallentuna att välja mellan.

Tidigast klart om ett år

Först när den tekniska undersökningen är genomförd och ritningen på anläggningen är färdig kan en bygglovsansökan lämnas in till kommunen. När returparken kan ta emot sin första besökare har Johan Lausing svårt att svara på i dagsläget.

– Med Stockby som exempel tar anläggningen ett år att bygga. Sen tillkommer tiden för alla tillståndsprocesser. Men möjligen nästa år, i värsta fall året efter.