Revisionsjätte kritisk till kontroll

HANINGE Den 3 september berättade Lokaltidningen Mitt i att Äldreförvaltningen lagt minst en miljon kronor på annonsering och marknadsföring utan offentlig upphandling.

Revisionsföretaget Ernst & Young påbörjade en granskning om eventuella otillåtna direkt­upphandlingar inom förvaltningen de senaste tre åren. Nu rapporterar byrån att det inte kan konstateras att upphandlingar genomförts i enlighet med lagen, för belopp som överstiger kravet för direktupphandling. Man menar också att det förekommer manuell hantering av fakturor inom Äldreförvaltningen vilket försvårar den interna kontrollen.