ANNONS

Revisorer ger Värmdös äldrevård underkänt

Äldreboendet Gustavsgården.
Äldreboendet Gustavsgården.
Vård- och omsorgsnämnden har inte lyckats i sin hantering av underskottsdrabbade Gustavsgården. Det slår en oberoende revisionsrapport fast. Nu måste Värmdö kommun göra om - och göra rätt.
ANNONS

Rapporten, som är gjord av revisions- och konsultföretaget PwC på uppdrag av Värmdö kommuns förtroendevalda revisorer, har främst fokuserat på Gustavsgården.

Den har granskat om kommunens särskilda boenden för äldre bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med en tillräcklig intern kontroll.

Och den har stött på en rad problem.

Rapporten riktar skarp kritik

Rapporten riktar skarp kritik och slår fast att vård- och omsorgsnämnden har misslyckats i sitt uppdrag. Den interna kontrollen anses inte vara tillräcklig och nämnden har inte kunnat säkerställa att Värmdös särskilda boenden för äldre bedrivs på ett lämpligt sätt.

Slog larm om undernärda äldre

Äldreboendet Gustavsgården, som är det största i Värmdö kommun, har flera gånger varit i blåsväder. Vård- och omsorgsnämnden har dragits med stora miljonunderskott och Gustavsgården har haft undernärda äldre. Sjukskrivningstalen bland anställda har varit hög. Det har varit svårt att rekrytera sjuksköterskor och chefer har bytts ut i hopp om att få ordning på problemen.

Här måste äldre bo i tio månader medan Gustavsgården renoveras.

De äldre tvingades bo i baracker under Gustavsgårdens renovering, något som kritiserades. Foto: Ida Leveby Andersson.

Den totala sjukfrånvaron har under åren varit så hög som 13 procent, vilket har bidragit till underskott.

– Det är en del av det, det är inget tal om den saken, har Jan Dolk (KD), tidigare ordförande i vård- och omsorgsnämnden, sagt till Mitt i. 

ANNONS

Ska bli bättre på att följa upp ekonomin

Efter rapporten har vård- och omsorgsnämnden vidtagit en rad åtgärder. Nu ska de ta fram ett ledningssystem för att systematiskt kunna följa upp kvaliteten på boendet. Rutiner för handlingsplaner ska dras upp och ekonomin ska följas upp på nytt.