Revisorer klankar ned på Tamsons nämnd

Kristoffer Tamsons (M) är trafiklandstingsråd och ordförande för trafiknämnden i landstinget.
Kristoffer Tamsons (M) är trafiklandstingsråd och ordförande för trafiknämnden i landstinget.
Trafiknämnden måste förbättra sitt arbete. Den långsiktiga planeringen är inte tillräcklig, menar revisorerna i en ny rapport.
Nämndens ordförande, Kristoffer Tamsons (M), tror att rapporten blir viktig i ett pågående arbete för utveckling.

Landstingets revisorer har granskat trafikplaneringen i Stockholms läns landsting. Och den kan bli bättre, enligt revisorerna.

– Vi bedömer att samordningen inte är tillräcklig. Samordning för de olika trafikslagen som buss och tunnelbana, och samordningen mellan den kortsiktiga och långsiktiga planeringen, säger Turid Stenhaugen (MP), ordförande för revisionsgrupp 3.

Revisionskontoret skriver bland annat att flera olika trafikplaner finns, som Trafikplan 2020 och Stomnätsplanen, men att det inte framgår vilken plan som är överordnad den andra när dessa har olika mål.

– En risk är den ekonomiska delen. Resurserna är begränsade och det kommer att behövas prioriteringar framöver. En bättre styrning behövs med ökad kontroll över de ekonomiska förutsättningarna, säger Turid Stenhaugen (MP).

Har de dålig koll i dag?

– Nej, de har inte dålig koll men det går att göra ännu bättre. Det är inte så att vi utfärdat en anmärkning, säger Turid Stenhaugen.

Revisorerna vill också att landstingsstyrelsen reder ut och förtydligar ansvarsfördelningen mellan trafiknämnden å ena sidan och tillväxt- och regionplanenämnden å andra sidan. Här finns en ”viss otydlighet” menar revisorerna.

Trafiklandstingsrådet och ordförande i trafiknämnden svarar så här på rapporten.

– Landstingsrevisorerna har tydligen ännu inte hunnit tillsända mig rapporten, men så snart jag får ta del av den så ska jag läsa den med stort intresse, skriver Kristoffer Tamsons (M) i sms till Mitt i Stockholm.

Han påpekar även att han alltid sett det som viktigt att styra upp ekonomi, verksamhet och utveckling inom trafiken. Så sent som i veckan kom nyheten att SL går med vinst.

– De ansvariga på SL och trafikförvaltningen har redan det tydliga uppdraget att gå vidare för att ytterligare utveckla och förbättra styrningen och uppföljningen av verksamheten. Revisionens rekommendationer förutsätter jag nu blir en byggsten i det arbetet, skriver Tamsons (M).

Rapporten har lämnats över till landstingsstyrelsen, trafiknämnden och SL:s styrelse. De måste komma med ett yttrande senast 31 januari nästa år.