Revisorer kräver svar om fallskärm

Kommunalrådet Johan Hjelmstrand (M) sade upp sig från jobbet i Upplands Väsby efter sommaren. Ändå får han lön i fyra månader – 210 000 kronor i ett engångsbelopp.

Det avslöjade Lokaltidningen Mitt i tidigare i höstas.

Oppositionen rasade när den fick reda på överrenskommelsen – och nu har även kommunens revisorer kommit med ett första utlåtande. Revisorerna skriver att de önskar se bevis på att fallskärmsavtalet följer kommunens regler och är förenligt med arvodesreglementet.

Kommunstyrelsens ordförande Per-Erik Kanström (M) och kommundirektören Björn Eklundh, som undertecknande fallskärmsavtalet, ska nu skriftligt svara revisorerna.