Revisorer kritiserar Botkyrkabyggen

BOTKYRKA Kommunens revisorer kritiserar Botkyrkabyggen i samband med att bolaget köpte en fastighet med 57 lägenheter i Riksten 2011. Eftersom fastigheten är ett eget bolag, ägt av Botkyrkabyggen, ska kommunfullmäktige fatta beslut om vilka som ska sitta i styrelsen, men Botkyrkabyggen har inte meddelat fullmäktige om köpet. ”Anmärkningsvärt”, anser revisorerna. ”Vi beklagar”, svarar Botkyrkabyggen.

Kommunfullmäktige har nu beslutat att Botkyrkabyggens styrelse också ska vara styrelse i det nya bolaget.