Revisorer: Dålig koll när sjukhus byggs

Kostnaden för nybyggena på Sös är uppe i 2,3 miljarder. Illustration: Link arkitekter
Kostnaden för nybyggena på Sös är uppe i 2,3 miljarder. Illustration: Link arkitekter
Kostnaden för nybyggena på S:t Göran är uppe i 2,4 miljarder.
Kostnaden för nybyggena på S:t Göran är uppe i 2,4 miljarder.
Nu är det 2022 som gäller för den nya förlossningskliniken och de nya vårdavdelningarna på S:t Görans sjukhus, och kostnaden har dragit iväg. Även Södersjukhusets nya operationssalar och akutmottagning blir dyrare och försenas.
Landstingets kontroll är för dålig, anser revisorerna.

De är inte nådiga, landstingets revisorer, i sin granskning av nybyggena vid S:t Görans sjukhus och Södersjukhuset.

2014 togs beslutet om att bygga ut S:t Görans sjukhus med två nya byggnader med 62 nya vårdplatser och en förlossningsklinik. Kostnaden var satt till 1,3 miljarder kronor och bygget skulle vara klart 2018.

Men bygget fick pausas i två år på grund av överklaganden, och pågår nu för fullt. Man räknar med att det ska stå klart 2022, och kostnaden har skrivits upp till nästan 2,4 miljarder.

Otydlig styrning

Revisorerna menar att signaler om fördyringar borde ha fångats upp om dialog och ansvarsfördelning mellan landstingsstyrelsen och Locum (som håller i själva byggandet) fungerat.

De tycker också att man borde räknat med att byggena kunde överklagas och därmed försenas.

Vidare har hälso- och sjukvårdsnämnden varit för lite involverad vilket lett till att man inte fångat upp när verksamheternas behov ändrats. Till exempel krävdes expertis för förlossningsavdelningarnas utformning, vilket inte fanns med i projektet.

Dessutom menar revisorerna att det är riskfyllt att som Locum anlita en och samma entreprenör som konsult, utförare och totalentreprenör. Vid eventuella motsättningar blir det svårt att låta någon annan entreprenör slutföra bygget.

Löpande räkning

Och utbyggnaden av Södersjukhuset har dessutom skett på löpande räkning, vilket gör att prisökningar i byggbranchen slagit igenom direkt.

Även för Sös gäller att beslut togs 2014. Kostnaden beräknades till nästan 1,8 miljarder kronor, dels för ombyggnation och dels för en helt ny sjukhusbyggnad. Det blir nya operationssalar och en ny akutmottagning.

Bygget skulle ha stått klart i år. Nu siktar man på slutet av 2019, till en kostnad på dryga 2,3 miljarder.