Revisorerna blev avsatta

DANDERYD Vid ett extra möte i kyrkofullmäktige den 3 maj beslutades, som enda fråga på dagordningen, att de valda revisorerna Ted Modin och Ewa Bergman skulle avsättas.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om de nitiska revisorerna som ombads att sluta sina tjänster.