Revisorns varning: Oscar Properties riskerar kollaps

Bostadsutvecklaren förhandlar just nu med sina långivare, skriver SVD Näringsliv.
Bostadsutvecklaren förhandlar just nu med sina långivare, skriver SVD Näringsliv.
Oscar Properties befinner sig i finansiell kris. Nu riskerar bostadsutvecklaren kollaps om de obligationslån som förfaller i höst inte kan förlängas, skriver bolagets revisor i årsrapporten, enligt SVD Näringsliv.

Krisen i bostadsutvecklaren Oscar Properties trappas upp.

I samband med torsdagens årsrapport varnar bolagets revisor för riskerna som finns. I det skriftliga yttrandet framgår det att Oscar Properties är beroende av förlängningen av det obligationslån som förfaller i september, skriver SVD Näringsliv.

”Skulle inte medel erhållas i den omfattning som styrelsen förväntar sig kan detta innebära en betydande risk för bolagets förmåga att fortsätta verksamheten”, står det i årsrapporten.

Förhandlar med långivare

Oscar Properties gick ut med en pressmeddelande på torsdagen om att revisionsberättelsen pekar på ”väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift”.

Bostadsutvecklaren förhandlar just nu med sina långivare. Att hotet mot bolagets överlevnad står på spel kan ses som en del i förhandlingsspelet, enligt tidningen.

Den 2 april gick Oscar Properties ut med att deras obligationslån måste förlängas till 2021 samt att de inte kommer lämna någon aktieutdelning på obestämt tid och att preferensaktierna slopas.