Ria överklagar upphandling

JAKOBSBERG Den kyrkliga föreningen Hela människan Ria Järfälla vill att upphandlingen av lågtröskelboendet i Jakobsberg rivs upp. Ria anser sig ha blivit felaktigt behandlat vid upphandlingen och tycker att man borde ha fått chansen att komplettera ansökan innan kommunen tog ett beslut. Ria anger att föreningen varit verksamma i Järfälla i 40 år och skött lågtröskelboendet i 17 år.

Kommunen har bedömt att Rias ansökan var ofullständig.

Förvaltningsrätten i Stockholm ska senare ta ställning till överklagan.