Ridanläggnings kameror anmäls

HANINGE En person har anmält en ridanläggning till länsstyrelsen sedan det uppdagats att det finns övervakningskameror i vissa lokaler utan att skyltar om övervakning finns uppsatta.