ANNONS

Akut läge för Riddarfjärden – så ska vattenlivet räddas

Riddarfjärden
Riddarfjärden.
Båtvrak, tunnor och dumpade bilar. Människans påverkan har förstört för de vattenlevande varelserna i Riddarfjärden. Nu jobbar Stockholms stad för att förbättra läget. Bland annat ska risvasar sättas ut i vattnet.
ANNONS

Stockholms stad beslutade 2015 om en handlingsplan för att stadens vatten, däribland Riddarfjärden skulle nå upp miljökvalitetsnormerna senast år 2027.

Nu ska ett lokalt åtgärdsprogram försöka förbättra läget för sjön. Miljöförvaltningen inom Stockholms stad har gett flera konsulter i uppdrag att undersöka bottenstrukturen och strandmiljöerna i området för att se vad som behövs.

Båt- och bilvrak hittade i vattnet

De bottenundersökningar som gjorts i staden har visat att stockar, bilvrak, båtvrak och tunnor finns i alla vatten.

Stadens vatten påverkas också av mängden brofundament och ledningar.

Båtlivet har också påverkat växter och djur negativt genom propellerrörelser och flytbryggor, enligt Miljöförvaltningen.

Ska skapa våtmark för fisklek

I Riddarfjärden finns det flera saker som måste göras. Men det som först och främst måste göras är att förstärka de grundområden som finns vid Rålambshovsparken och Karlbergskanalen.

En våtmark ska även skapas i Fredhäll där fiskar ska kunna leka.

Risvasar, alltså en samling grenar eller kvistar, ska också placeras i vattnet på flera platser för att hjälpa vårlekande fiskar.

ANNONS