Riddarhuset blev inte mer jämställt

Lidingö Lidingöbon Carl Lagerkrantz motion om att göra adelns Riddarhus mer jämställt avvisades under adelsmötet som hölls den 1 juni. Detta eftersom mer än ett yrkande fanns framfört i motionen, vilket strider mot reglerna. Carl Lagerkrantz hade föreslagit att kvinnor ska kunna bli huvudmän för sin ätt, och ta plats i Riddarhuset.

Men eftersom han även bland annat motionerat för en starkare ställning för sambobarn avvisades hans motion.