Ridhus kan ha varit felritat

Så här såg det ut vid Södra Evlinge gård efter att ridhuset rasat. På måndag nästa vecka beslutar kommunstyrelsen om det ska byggas ett nytt – och om det blir isolerat eller inte.
Så här såg det ut vid Södra Evlinge gård efter att ridhuset rasat. På måndag nästa vecka beslutar kommunstyrelsen om det ska byggas ett nytt – och om det blir isolerat eller inte.
Ridhusets tak föll ihop i december. Kritik kommer nu om att den här typen av byggnad­er kan vara felkonstruerade.

– Det är helt bedrövligt, säger Sven Thelandersson, som är professor i konstruktionsteknik.

Värmdö kommun är polisanmäld efter att ridhuset i Evlinge rasade i december.

– Jag och min dotter var på väg mot ridhuset när det hände. Hade vi bara varit lite snabbare vet jag inte hur det hade slutat, säger Yvonne Anrin, som driver ridskolan.

Yvonne Anrin säger att hon känner sig lamslagen inombords då hon tänker på händelsen. Bara ett par veckor innan bjöd de på show i ridhuset och det var fullt med folk där.

– Dessutom blir man ju ännu mer beklämd när man tänker på det som hände i Finland en tid senare. Då avled en flicka vid ett takras just i ett ridhus.

Under den här vintern har takras också inträffat på flera plats­er i Stockholms län. Förutom på Värmdö, bland annat på en idrottshall i Botkyrka. Både Botkyrka kommun och Värmdö kommun, som äger de raserade byggnaderna, har polis­anmälts.

– Ingen befann sig i idrottshall­en när taket rasade men det är klart att man får ont i magen när man tänker på hur illa det hade kunnat gå, säger Dan Gahnström, miljöpartistiskt kommunalråd i Bot­kyrka.

Nu går Botkyrka igenom alla liknande byggnader i kommunen.

– Någonstans i tillverknings­kedjan måste det ha funnits experter som sagt att byggnaden var säker. En intern utredning får utvisa vad som gått fel.

Ännu fler ridhustak har rasat in. För nästan tre år sedan föll taket samman på Bengt Hesselfors ridhus i Karby, i Vallentuna. Lyckligtvis var ridhuset tomt när det hände.

Hovrätten slog i förra veckan fast tingsrättens dom om skadestånd på 1,3 miljoner kronor.

– Det känns skönt att jag äntligen får ersättning, säger Bengt.

Då ridhuset hade stått på tomten i fem år kollapsade taket plötsligt under tyngden av snö. Försäkringsbolaget kunde vid en inspektion konstatera att ”byggnadens takkonstruktion inte på långa vägar uppfyllde gällande normer och krav”.

Enligt forskningsrapporter från bland andra Boverket är det inte främst tung snö som gör att taken faller. Det handlar om byggnader som i grunden är felaktigt konstruerade.

Något även Sven Thelandersson, professor vid Lunds universitet, slår fast.

– Det är helt bedrövligt som det ser ut. Jag har ingått i en grupp som studerat 127 takras i Sverige och övriga Europa sedan 2003. Mer än hälften av byggnaderna var felaktigt ritade.

Enligt Sven Thelander har problemet blivit allt vanligare de senaste åren. Under rekordvintern 2009–2010 rasade 180 stora byggnader i Sverige.

– Många olika parter är involverade i dagens byggprojekt. Det finns inte alltid någon som har grepp om helheten. Tidigare hade kommunerna någon sakkunnig som hade ansvaret, men så är det inte längre.

Fakta

Cirkustält är tillfälligt ridhus

På juldagen gav ridhustaket i Södra Evlinge vika. Hästarna evakuerades, men fick flytta tillbaka till dagen därpå. Alla ridlektioner ställdes in, men utebanan började i stället användas.

Kommunstyrelsen har beslutade att ge en miljon kronor i bidrag till klubben för driftskostnader.

I söndags uppfördes ett tillfälligt ridhus – ett cirkustält.

På måndag nästa vecka beslutar kommunen om ett nytt ridhus ska uppföras till hösten. Två byggnadsförslag har presenterats, ett med isolering, ett utan.