ANNONS

Ridskolehästar får för lite luft i stallet

Stockbys hästar måste få bättre luft. Det tycker läns­styrelsen, som kräver att Lidingö stad åtgärdar problemet.

Men kommunen håller inte med.
ANNONS

– Vi vill att de upphäver föreläggandet, säger Johan Alfredsson, Lidingö stads jurist.

I mars i år gjorde länsstyrelsen en kontroll av hästhållningen på Stockby Ridskola, som del i en kontroll av större stallar och ridskolor. Då mättes luftnivåerna i ridskolan och lufttillflödet bedömdes vara tillräckligt. Men det berodde enligt länsstyrelsen på att ett antal fönster kunde stå öppna. De stängs på vintern när det blir kallare än tio minusgrader, och då får inte hästarna nog med luft.

– Den ventilation som finns nu räcker inte och det är allvarligt. För att hästarna ska kunna må bra och prestera väl måste de få tillräckligt med luft, säger Sara Lord, som handlagt ärendet för länsstyrelsens del.

Myndigheten vill nu att Stockby ridskola sätter in fler öppningar där syre kan komma in året om, helst en öppning per häst.

På Stockby ridskola, som har plats för 42 hästar, håller man dock inte med. Carl-Gustav Leissner som driver ridskolan har i sitt yttrande till länsstyrelsen svarat att luftkvaliteten är mycket god i stallet, även när man stänger dörrarna på vinternätterna.

– Jag tycker det är onödigt om deras bedömning ska gälla, säger han.

Lidingö stad, som står för lokalerna, ska nu överklaga beslutet. Kommunen påpekar bland annat i sitt överklagande att det förutom fönster och ventiler även finns ventilationsspringor i väggen i det ena stallet. Och i det andra stallet planerar man att ta upp liknande springor.

Tiden då dörrarna hålls helt stängda är bara några månader menar kommunen, och även då kommer det in tillräckligt med luft genom ventiler och genom andra sprickor och otätheter i stallet. Därmed anser man inte att hästarna har en dålig miljö.

Om länsstyrelsens föreläggande inte upphävs vill i alla fall Lidingö stad få längre tid på sig att bygga om huset. De måste hinna upphandla arbetet och vill dessutom helst inte utföra det under vintern. Kommunen hoppas nu att få minst sex månader på sig om det skulle bli så att länsstyrelsen fortsätter kräva att stallet ska byggas om.

ANNONS

– Vi kan inte bygga om stallet under den tid då hästarna vistas inomhus. säger Johan Alfredsson på kommunen.