Riksten ska växa ännu mer

TULLINGE Rikstens Friluftsstad ska få 250 nya bostäder.

Den här veckan ska samhällsbyggnadsnämnden godkänna att förslaget, som gäller etapp fyra i den nya kommundelen, ställs ut för granskning.

Förutom nya bostäder av olika slag innehåller den nya detaljplanen också plats för att bygga en förskola med sex avdelningar. Om allt flyter på kommer kommunfullmäktige att godkänna planen i september.

När stadsdelen är helt färdigbyggd om 15–20 år kommer det att finnas cirka 2 500 bostäder i Riksten.

Då beräknas mellan 8 000 och 10 000 innevånare bo där.