ANNONS

Strikta riktlinjer för kvarvarande kolonister i Hökarängen

Ett gestaltningsprogram har tagits fram för de kvarvarande campinstugorna på Hökarängens koloniområde.
Ett gestaltningsprogram har tagits fram för de kvarvarande campinstugorna på Hökarängens koloniområde.
I detaljplanen för jättebygget Karlsviks strand finns omfattande riktlinjer för hur de kvarvarande stugorna på Hökarängens koloniområde ska se ut.
– De äldre i området kommer aldrig orka med sådana här förändringar, säger boende Inger Gidlund.
ANNONS

Planförslaget för bygget Karlsviks strand som innefattar 750 lägenheter, skolor, parkering,  ligger nu ute för samråd. 

Hökarängens koloniområde är en del av detaljplanen för det nya jättebygget och i planarbetet ingår att flera stugor måste rivas. Det har även upprättats ett nytt gestaltningsprogram för det kvarvarande området som innehåller riktlinjer för hur stugorna och koloniområdet ska se ut.

Gestaltningsprogramet ligger bland annat till grund för arrendeavtalet som tecknats mellan kolonistugeföreningen och Farsta Stadsdelsförvaltning för hela koloniområdet och beviljandet av bygglov.

Stora förändringar

Enligt gestaltningsprogrammet måste stugorna på området exempelvis vara i masonit eller liggande träpanel i rätt angivna färgkoder. Högsta tillåtna nockhöjden är 3 meter och verandor med tak får maximalt vara 10 kvadratmeter på husets långsida.

Inger Gidlund är styrelseledamot i Hökarängens kolonistugeförening och tycker att de nya riktlinjerna är orimliga. Gestaltningsprogrammet har tagits fram i samråd med kolonistugeföreningen men Inger anser att de inte har haft något annat val än att ge med sig på de nya direktiven. 

– Vi är såklart glada att vi får vara kvar överhuvudtaget, men vi har inte ens behövt bygglov här innan. Det är många äldre som bor här och några har redan flyttat härifrån. Jag tror det är många fler som kommer flytta på grund av att det här, säger Inger Gidlund.

Bygglov krävs

Gestaltningsprogrammet har tagits fram av stadsbyggnadskontoret och landskapsarkitetker i samråd med stadsdelsförvaltningen och Hökarängens kolonistugeförening. Enligt Cecilia Rivard på Farsta Stadsdelsförvaltning är riktlinjerna vanliga för liknande koloniområden i Stockholm.

– Området kommer ingå i detaljplanen för Karlsviks strand och därför behövs bygglov för stugorna. Vi har utgått från det som gäller för stugorna på Farstanäset, som byggts under samma tidsperiod. Allt har skett i dialog med kolonistugeföreningen, säger Cecilia Rivard.

ANNONS