Rindöbor utan vatten

vattenkran
En vattenläcka drabbade på onsdagen boende på östra Rindö.
På onsdagen blev boende på östra Rindö utan vatten sedan en läcka uppstått på en huvudvattenledning. Arbetet med att åtgärda läckan beräknas ta flera timmar.

– Det är ett rör som gått sönder vid Annedal. Som jag förstod vår driftsavdelning vid Karlshillsvägen, säger Erik Norgren, kommunikatör på Roslagsvatten.

Läckan upptäcktes på onsdagsmorgonen. Vid 12 hade Roslagsvatten schaktat fram vattenledningen och stängde av vattnet för att kunna påbörja reparationen.

Under arbetet är större delen av Rindö – hela området öster om läckan utan vatten.

– Det är ingen stor läcka, men den drabbar många, säger Erik Norgren.

På Roslagsvattens hemsida står det att läckan beräknas vara åtgärdad klockan 20.00. Men förmodligen är arbetet klart tidigare än så, säger Erik Norberg:

– Jag tror det blir klart under eftermiddagen – om det inte uppstår några komplikationer.

Ett tappställe för dricksvatten kommer att finnas uppsatt på södra sidan av Rindövägen 14.