Ringlande grannar skrämmer i Tumba

Enligt Botkyrka kommun har Tumbabons beslut ännu inte vunnit laga kraft och de kan därför överklaga. Skansens säsongsarbetare Helena Högberg-Holm visar upp en kungsboa från akvariet. ”De är ofarliga”, säger hon och får medhåll från Jonas Wahlström.
Enligt Botkyrka kommun har Tumbabons beslut ännu inte vunnit laga kraft och de kan därför överklaga. Skansens säsongsarbetare Helena Högberg-Holm visar upp en kungsboa från akvariet. ”De är ofarliga”, säger hon och får medhåll från Jonas Wahlström.
En Tumbabo har fått tillstånd att hålla upp till 20 vuxna boaormar och snokar hemma i rad­huset. Nu vill hans grannar att kommunen drar tillbaka tillståndet.

– Det här är ett husdjur. Men folk är emot det som inte är hund eller katt, säger Tumbabon.

Tumbabon, som redan har tillstånd för sex snokar, fick i början av juli sitt tillstånd utvidgat till att även gälla boaorm och fler snokar. Mannen ville även hålla huggorm i radhuset där han och hans familj bor, men fick avslag av Botkyrka kommun.

Grannarna är dock inte nöjda med avslaget för huggorm, utan är fortfarande rädda för sin säkerhet.

– Det finns folk som inte vågar gå ut här nu. Boaormarna är inte giftiga, men livsfarliga och skrämmande, säger en av grannarna.

Händelsen där en pytonorm misstänks ha kramat ihjäl två barn i Kanada har inte lugnat grannarna.

– Visst, han har lagen på sin sida. Men vi är en majoritet här som är emot beslutet. Och kommunen har inte lyssnat på det, ­säger grannen.

För att hålla orm i detaljplanerat område i Botkyrka kommun krävs tillstånd från miljö- och hälso­skyddsnämnden. Tumbabon har förutom tillstånd för 20 vuxna djur beviljats tillstånd för 20 ungar. Enligt Elna Topac som är miljö- och hälsoskyddsinspektör har totalt tre tillstånd beviljats Botkyrkabor sedan år 2000.

– Grannar har fått tillfälle att yttra sig. Det har kommit in ett flertal yttranden. Miljöenheten har gett avslag för den del av ansökan som gäller huggorm, då vi bedömt att det kan finnas orsak för att känna oro över dem, säger hon.

Tumbabon berättar att han är djurvårdare på ett laboratorium och att han kommer att ha ormarna för att titta på. Ormarna kommer han att ha inlåsta i tolv terrarier i ett rum som också kommer att vara låst.

– Det är en sårbar hobby. Folk tror att ormarna är djävulens redskap, att de är ondsinta och att de söker upp folk för att bita dem.

Lokaltidningen Mitt i fick möta en orm, av den typ mannen tänker skaffa, på Skansen. Enligt Skansens Jonas Wahlström har inte grannarna skäl att vara rädda.

– Boaormen är ofarlig. En stor kungsboa skulle möjligtvis kunna krama ihjäl en nyfödd unge. Men de kan inte äta dem och ormen läser vad de klarar av att äta. Det är osannolikt att de skulle rymma och sedan leta upp ett spädbarn.

– En boaorm behöver ingen vara rädd för, förutom möjligtvis råttorna i kvarteret. Tumbaborna borde i sådana fall eventuellt oroa sig mer för giftormar. Jag tror att det finns betydligt farligare ormar i Tumba och i resten av Stockholm som folk har utan tillstånd.

Boaormarna är inte giftiga, men livsfarliga och skrämmande.

Fakta

Kungsboan kramar ihjäl sitt byte

Kungsboan är en av de vanligaste ormarna i fångenskap i Sverige.

En kungsboa på 2,5 meter är att betrakta som stor.

Ormen föder levande ungar och kan få en kull på 10 till 25 individer.

Kungsboan är inte giftig utan kramar ihjäl sitt byte.

Källa: Jonas Wahlström, Skansen