ANNONS

M i Rinkeby-Kista vill anställa lokala vakter

Moderaterna i Kista-Rinkeby vill att pengar ska satsas på lokala ordningsvakter för att öka tryggheten i stadsdelen.
– Dessa ordningsvakter ska sedan placeras i anslutning till stadsdelens tunnelbanestationer under kvällarna, säger Benjamin Dousa (M), vice ordförande i stadsdelsnämnden.
ANNONS
Moderaterna i Rinkeby-Kista lämnade in en skrivelse om förslaget till stadsdelsnämnden den 15 december.
Där föreslår M att en del av demokrati- och utvecklingsmedlen används till att anställa lokala ordningsvakter, som ska finnas vid tunnelbanestationerna om kvällarna.
– En majoritet av Rinkeby-Kistaborna känner sig otrygga. Det största ansvaret ligger på den socialdemokratiska regeringen att få fram fler poliser och skärpa straffen på våldsbrott, men som lokalpolitiker har jag ändå ett ansvar att göra allt vad jag kan. Där är ett nya ordningsvakter ett litet steg i rätt riktning, säger Benjamin Dousa (M), vice stadsdelsnämndsordförande Rinkeby-Kista.

ANNONS