Rinkeby fritidsgård stängs efter droglarm

Ungdomens hus Rinkeby.
Ungdomens hus Rinkeby.
Drogpåverkade ungdomar kom under förra helgen in på Ungdomens hus i Rinkeby. Personalen befarade att drogförsäljning skulle flytta in i lokalerna.
Nu håller Ungdomens hus i Rinkeby stängt.

Ungdomsverksamheten i Ungdomens Hus i Rinkeby stängdes den 1 maj eftersom arbetsmiljön inte kunde garanteras.

En större grupp drogpåverkade ungdomar kom in på ungdomsgården och personalen befarade att drogförsäljning skulle flytta in i lokalerna.

Trots dialog med ungdomarna kunde situationen inte lösas och enhetschef Stefan Lindström stängde den öppna verksamheten av arbetsmiljöskäl.

– För mig är det viktigt att få igång verksamheten så snart som möjligt men mina medarbetare måste ha en fungerande arbetsmiljö, säger Stefan Lindström. På kort sikt hoppas vi kunna lösa situationen genom dialog med ungdomarna och kontakt med polisen.

Eftersom utesäsongen börjar nu räknar han med att en del verksamhet kan flytta ut och vara mobil i området.

– Men på längre sikt behöver vi se över både våra lokaler och verksamhetsformer, avslutar Stefan Lindström.

Föreningarnas verksamhet i sporthallen och danssalen fortsätter som vanligt.