Min lokala hjälte

Rinkebymoskés bygglovsansökan avslås

Rinkebymoskén planeras på Rinkeby allé.
Rinkebymoskén planeras på Rinkeby allé.
På tjänstemannanivå avslår man nu bygglovsansökan för moskén på Rinkeby allé.

Anledningen är att man anser att avvikelserna från detaljplanen är så stora att ett bygglov måste beslutas av stadsbyggnadsnämnden.

Avvikelserna som nämns i tjänsteutlåtandet är bland annat, byggnadsvolymen fått en annan riktning mot det första förslaget i planarbetet. Huvudentrén har också fått en annan placering.

Nu är det upp till stadsbyggnadsnämnden, som sammanträder den 8 september, att ta ställning till bygglovsansökan.

Mitt i har tidigare berättat att avtalet med staden för att bygga en moské på Rinkeby allé gått ut.

I snart tre år har Rinkebymoskéns insamlingsstiftelse saknat ett avtal med Stockholm stad för att få bebygga platsen. I februari i år ansökte stiftelsen om ett nytt bygglov, men för att få använda det behövs också en markanvisning

– Det är detaljplanens utformning som tjänstemännen gett avslag. Vi tror inte att det kommer att vara något problem när politikerna tar upp det i nämnden, med tanke på nämndens tidigare beslut, säger Ibrahim Bouraleh, talesperson i Islamiska förbundet i Järva, som också är talesperson för insamlingsstiftelsen.