Nu rinner kranvattnet i villastan igen

vattenkran
Nu rinner vattnet i kranarna igen.
I natt drabbades Grankottegränd av en vattenläcka som gjorde att flera hundra hushåll stod utan dricksvatten under natten och morgonen. Nu är felet åtgärdat.

Det var vid 22.30-tiden i går kväll som SOS fick larmet om att en vattenledning läckte på Grankottegränd i Hässelby villastad.

– Det var en relativt liten ledning med dricksvatten som hade gått sönder, berättar Harry Åhlberg, arbetsledare för ledningsnätproduktion på Stockholm vatten.

Läckan gjorde att flera hundra hushåll på Badhusvägen, Brändövägen, Lindalsvägen, Vidholmsbackarna, Kråkvikersgränd, Fadderortsgränd, Mossrosbacken, Smörblommegränd samt delar av Riddersviksvägen blev utan kranvatten.

I natt har Stockholm vattens jour reparerat läckan, och reparationen pågick fram på morgonkvisten. Sedan 10-tiden fungerar ledningarna som de ska igen.

Orsaken till läckan var troligen markrörelser.

– Oftast beror det på att det har rört sig i backen, och det leder till att ledningarna går av, säger Harry Åhlberg.

Läckan ledde inte till någon större översvämning.