Ris och ros från Söders företag

Södermalm 47 företag på Södermalm intervjuades i fjol av Stockholm stad om vad de tyckte om stadsdelen.

Företagarna gav ros till Söders kollektivtrafik, goda företagsklimat och att det är relativt lätt att hitta god kompetens.

Värre tyckte företagarna det var med stadens långa handläggningstider, att det finns brist på lokaler och att det är svårt att hitta parkering.