Ris och ros till bygge i Älvsjö

ÄLVSJÖ Den andra etappen med 540 lägenheter i kvarteret Kabelverket får både ris och ros av grannar och andra berörda.

En del är positiva till att det skapas nya bostäder nära centrum och kollektivtrafiken, medan andra tycker att bygget är för skrymmande mot Solbergaskogen.

Prästgårdshagens kollektivförening oroar sig för att gemensamma ytor utomhus minskas.

Länsstyrelsen och Stadsmuseet vill att hänsyn tas till de fornlämningar som finns i detaljplaneområdet och skriver att en arkeologisk utredning kan bli aktuell.