ANNONS

Risk att länets tillväxt hindras

Bostadsbrist, trafik­kaos och miljö­problem. Utvecklingen av regionen stannar av. Det är vad som väntar om inte problemen tacklas, anser länsstyrelsen.
ANNONS

Rapporten ”Stockholm – full fart framåt” överlämnades till regeringen förra veckan. Enligt rapporten är bostadsbristen ett hinder för fortsatt utveckling. De andra handlar om infrastruktur, miljö, innovationskraft och arbets­marknad.

– För att regionen ska kunna fortsätta utvecklas lika positivt de närmaste åren kommer det att krävas satsningar av många olika aktörer, säger Katarina Kämpe, tillförordnad landshövding.

Enligt länsstyrelsen ligger länet väl till på de internationella rankinglistor som mäter innovation och konkurrenskraft. Stockholms län är den mest kunskapsintensiva regionen utanför USA.

– Men för att behålla den positionen behöver vi jobba vidare med flera frågor, säger Katarina Kämpe.

Hon framhåller att bostadsbyggandet behöver fördubblas i länet. Det behövs flexibla lösningar för att få fler studentbostäder.

Fram till 2021 satsas nära 100 miljarder kronor på infrastruktur i regionen.

– Trots det kommer vi att ha fler flaskhalsar i trafiksystemen år 2030 än i dag, bland annat genom den snabba befolknings­ökningen. Betydande investeringar är nödvändiga även efter 2021, säger Katarina Kämpe.

En flaskhals rör klimat och energi. Enligt rapporten ställs stora krav på att begränsa klimatpåverkan, på grund av bland annat den snabba befolkningsökningen.

Informations- och kommunikationsteknik behöver utvecklas och arbetsmarknaden hållas konkurrenskraftig, enligt skrivelsen. För närvarande är det brist på kompetens inom flera områden, bland annat har IT-företag svårt att rekrytera personal.

ANNONS

– Allt detta måste vi arbeta med nu för att Stockholmsregionen, och därmed hela Sverige, ska kunna behålla sin tätposition inom en rad områden, säger Katarina Kämpe.

Rapporten är den första i en serie årliga skrifter om frågor som länsstyrelsen vill göra regeringen extra uppmärksam på.