Risk för bullriga nätter när bro rivs

Delar av Regulatorbron i Flemingsberg ska rivas, och Trafikverket varnar för bullerstörning.

Arbetet sker under natten för att inte tågtrafiken ska påverkas.

Trafikverket ska riva delar av Regulatorbron i Flemingsberg den här veckan och vecka 14, alltså mellan 4-10 april. För att inte påverka tågtrafiken sker arbetet på natten mellan 00.30 och 04.30.

På grund av rivningsarbetet och schaktmassor som ska transporteras bort är risken stor för buller.

Delar av den gamla bron rivs för att göra plats för en ny förlängd bro över järnvägsspåren mot Huddingevägen.

Arbetet är en del i projektet Bana väg Flemingsberg där flera projekt och åtgärder ska förbättra framkomligheten på både väg och järnväg.