Risk för kaos när bron lagas

Danviksbron, som byggdes 1956, har både rostskador och utmattningsskador.
Danviksbron, som byggdes 1956, har både rostskador och utmattningsskador.
Danviksbron ska renoveras för 50 miljoner kronor. Om inte bilpendlare bryter sina rutiner väntar trafikkaos i mars.

– Vi hoppas att man i första hand väljer att ta bussen in till Stockholm, säger Andreas Zeijlon vid Stockholms trafikkontor.

Den 4 mars planerar Stockholms stad att påbörja en omfattande reparation av den södra Danviksbron. Arbetet beräknas pågå till månadsskiftet september–oktober. När reparationen pågår halveras kapaciteten för biltrafik över Danviksbron.

– Under rusningstid kommer kapaciteten inte att räcka till för dagens trafik. Så det blir en försämring, med köer som byggs på – det går inte att komma ifrån. Men det kommer att gå att köra över bron under hela tiden och målet är att busstrafiken ska flyta på som vanligt, säger Andreas Zeijlon, strategisk trafikingenjör på Stockholms trafikkontor.

Danviksbron är byggd 1956 och delar av den börjar närma sig slutet på sin tekniska livslängd. Bron har rostskador och utmattningsskador.

– Körbanan är i dåligt skick, vi har utmattningssprickor och fogstål som går sönder för oss. Vi behöver också måla om bron för att undvika rostskador, säger Lars Matz på Stockholms trafikkontor.

Arbetet ska delas in i tre etapper. Under de två första etapperna kommer fyra filer att vara öppna, tillsammans med gång- och cykelvägen.

Det är den tredje etappen som befaras orsaka störst trafikproblem, då kommer bara tre filer att vara körbara. Under morgontimmarna och förmiddagen kommer två filer att vara öppna in mot Stockholm. På eftermiddagen kommer det att vara två filer öppna mot Nacka och Värmdö i stället.

– Etapp tre är den mest inskränkande, det är därför har vi lagt den under semesterperioden. Men tyvärr hinner vi inte med hela etapp tre under semestern, och därför kommer det antagligen vara som jobbigast direkt efter semestern, säger Andreas Zeijlon.

Förhandlingar pågår med SL och Keolis, som kör bussarna i Nacka och Värmdö, om att öka antalet bussturer under perioden.

– Det är viktigt att man ska kunna välja buss. Under rusningstid kommer bron inte att räcka till med den biltrafik som är i dag. Lyckas vi få över ett antal procent av pendlarna till bussar så har vi nästan löst problemet med köer, men så enkelt är det inte. Alla kan inte ta bussen, utan behöver bilen, säger Andreas Zeijlon.

För båttrafiken är renoveringen av Danviksbron inte direkt ett glädjebesked. Under hela reparationstiden kommer bron inte att gå att öppna för passerande båtar.

– Det blir krångligt för båtfolket. Segelbåtar i Mälaren som vill ut måste antingen fälla masten eller gå över Södertälje. De vill så klart att vi reparerar bron under vintertid. Men en reparation under vintern tar längre tid, inskränker mer på biltrafiken och är dyrare, säger Andreas Zeijlon.

Under rusningstid kommer bron inte att räcka till.andreas Zeijlon trafikkontoret

Fakta

Arbetet startar den 4 mars

Arbetet startar den 4 mars.

Arbetet beräknas pågå till månadsskiftet september–oktober 2013.

Förutom broreparationer kommer vägarbete på Folkkungagatan och arbete med Citybanan att påverka trafiken på Södermalm, och indirekt trafik från Nacka.

Trafikkontoret tipsar:

Åk till jobbet efter eller före rusningstiden.

Välj en alternativ väg, antingen Södra länken, över Hammarby sjöstad, eller Älta.

Ta bussen .

Gå eller cykla.

Källa: Stockholms stad