Min lokala hjälte

Risk för stank från slamlager

Håbo-Tibble Det finns stor risk att det slamlager som föreslås i närheten av Näshagen söder om Håbo-Tibble kommer att stinka ordentligt och störa omgivningen. Det anser bygg- och miljönämnden i sitt yttrande till Käppalaförbundets ansökan

Enligt ansökan ska 25 000 kubikmeter slam från Käppalaverkets vattenrening per år mellanlagras här för att senare omvandlas till växtnäring. Bygg- och miljönämnden vill att Käppalaförbundet vidtar fler åtgärder för att begränsa stanken från anläggningen. Om lagret blir verklighet vill kommunen att en prövotid införs då effekterna på omgivningen analyseras ordentligt.