Risk för större barngrupper

HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Barngrupperna i förskolorna riskerar att bli större under året. Det skriver stadsdelsförvaltningen i sitt svar på en skrivelse från Folkpartiet och Moderaterna som ställt frågor om barngruppernas storlek.

I dag är det genomsnittliga antalet förskolebarn per grupp 15,5 med fem barn per pedagog.

Men många förskolor varnar nu om svårigheten att få budgeten i balans, vilket kan påverka kvaliteten negativt. Om man även räknar in den stora efterfrågan på förskoleplatser kan det, enligt förvaltningen, bli svårt att hålla riktvärdet på 18 barn i storbarnsgruppen och 14 barn i småbarnsgruppen.