Risk för trafikproppar när Danviksbron repareras

Danviksbron i dess nuvarande skick.
Danviksbron i dess nuvarande skick.
Nya busslinjer och infartsparkeringar ska lösa pendlarkaoset under reparationsarbetet av Danviksbron. På måndag drar projektet i gång.

Från och med måndagen den 8 april fram till den 27 september i höst ska Danviksbron repareras.

Under reparationen kommer ett körfält vara öppet i varje riktning, ett för bilar och ett för bussar.

Risken för proppar är överhängande och om resenärerna inte förändrar sitt beteende, alltså inte väljer att cykla eller åka kollektivt i stället under den här perioden, kommer det att ta 20 minuter längre att ta sig till Slussen, enligt Mats Freij, informationsansvarig på trafikkontoret hos Stockholms stad.

– Ta bussen till Slussen, det är budskapet under den här perioden, uppmanar han därför.

Bron har sedan i början på mars varit stängd för broöppningar för mindre lagningar under bron och fartyg högre än 12,5 meter får under tiden fått ta vägen genom Södertälje kanal i stället och så kommer det att vara ända till slutet på oktober.

Anledningen till att Stockholms stad har valt att förlägga renoveringsarbetet under sommaren är för att Fortums pelletsbåtar måste kunna ta sig in till Stockholm under vinterhalvåret.

– Annars fryser stockholmarna och det vill vi inte vara med om, säger Mats Frej.

Södra Danviksbron är rostig och i stort behov av reparation innan trafiken, som förväntas öka i och med nya Slussen, tar bron i besittning. Vid en inspektion 2011 upptäcktes att ett ståldäck på bron var så rostigt att det påverkade brons bärighet. Bron är en viktig länk för trafiken mellan Stockholm och Nacka-Värmdö-området.

Två nya busslinjer, en från Orminge och en från Gustavsberg, kommer att sättas in för att möta den förväntat ökade kollektivtrafiken.

Nacka kommun har dessutom utökat antalet infartsparkeringar för att få fler att välja bussen framför bilen:

– Om man kan bör man försöka börja sitt arbete tidigare eller senare. Kan man arbeta hemma vissa dagar är det också utmärkt. Man kan testa de nya busslinjerna och nu när våren kommer, cykla, uppmanar Emil Hagman, trafikplanerare vid Nacka kommun.

Fakta

Danviksbron i fyra punkter

Är en dubbelklaffbro, den norra för kollektivtrafik och den södra för vägtrafik.

Stod färdig 1956.

I början av 1970-talet byggdes en av huvudbalkarna om för att göra rum för ytterligare körfält.

Målades om 1976.

Källa: Stockholms stad