Risk med färja ska analyseras

VAXHOLM Statliga Färjerederiet har beställt en riskanalys för den planerade linfärjan till Kastellet i Vaxholm. Detta efter påpekanden från framför allt Sjöfartsverket.

– Analysen ska vara klar i slutet av denna månad. Dels ser vi över vilka risker som är förenade med att ha en färja där, om det är något vi inte tänkt på, dels ser vi över om det går att minska riskerna, säger Anders Werner, rederichef på Färjerederiet.

Trafikstart för färjan är tänkt redan under sensommaren.