M: ”Risk att skolpersonal sägs upp”

Utbildningsnämnden dras med stora underskott - risk för drastiska åtgärder.
Utbildningsnämnden dras med stora underskott - risk för drastiska åtgärder.
Skolan i Upplands-Bro fortsätter gå med stora underskott. Moderaterna slår larm om att skolpersonal riskeras att sägas upp och föräldrar är oroade över fortsatta neddragningar på elever med särskilda behov.

På utbildningsnämndens sammanträde den 25 april fick ledamöterna en muntlig dragning om hur ekonomin ser ut för skolverksamheten. De tre första månaderna i år visar på 7,7 miljoner kronor i underskott för hela utbildningsnämnden och 11 miljoner i underskott för skolenheterna.

Under mötet ska utbildningschefen Kaj Söder ha förklarat att det finns en risk att man måste säga upp personal.

– Vi fick höra att det här kommer leda till att man måste göra olika nedskärningar på lärare och annan skolpersonal, för att sedan vid nästa budgetår nyanställa dem inför det. Det är ett slitande i verksamheten som blir väldigt negativt, säger Kaj Bergenhill (M).

Han är mycket kritisk till hur den styrande koalitionen har hanterat ekonomin. Även 2016 gick skolverksamheten med underskott på 6,9 miljoner kronor.

– Vi saknar en ordentlig information om vad det är som har gått fel, vad man har försökt göra och vilka positiva eller negativa konsekvenser det har fått, säger Kaj Bergenhill (M).

En av åtgärderna under 2016 var att dra ner på tilläggsbeloppen till elever som behöver särskilt stöd för att klara undervisningen, vilket har kritiserats av Moderaterna och Liberalerna.

Nu har också föräldrar på flera skolor och förskolor gått ihop och gemensamt skrivit ett brev till kommunen där de påpekar att man inte gett eleverna den utbildning och det stöd de har rätt till.

”Att skära ner på tilläggsbeloppen till den grupp i skolan som är mest utsatt leder till att rektorer och lärare tvingas bryta mot skollagen. Det leder också till att skolan/förskolan inte blir tillgänglig för dessa barn.” skriver föräldrarna i sitt brev.

De vill nu att politiker och tjänstemän inom utbildningsförvaltningen gör om och gör rätt inför nästa läsår så att eleverna får det stöd de behöver.

Enligt Rolf Nersing (S) som är utbildningsnämndens ordförande kommer orsakerna till underskottet och vilka åtgärder man ska sätta in att diskuteras på nästa nämndsammanträde den 30 maj.

– Utbildningschefen och ekonomen tittar på det just nu, säger han.

Hur pass allvarlig är situationen skulle du säga?

– Alla underskott är allvarliga på sitt sätt, man måste alltid följa upp sin ekonomi och jobba med utfall.

Är det något politiskt som behöver förändras?

– Verksamheterna behöver göra budgetuppföljningar och se varför det ser ut som det gör. Det kan resultera i antingen att de vidtar åtgärder eller att vi politiskt måste vidta andra åtgärder. Vi måste titta på vad de kan göra och vad vi kan göra så att vi kan få en bra helhet.

Finns det en risk att man måste säga upp personal?

– Vi tittar på olika lösningar och vad det kan få för påverkan. Men eftersom vi inte har gjort analysen vet vi inte idag vad de kan göra för olika besparingar ute på enheten.

Framkom det inte på nämndsammanträdet att den finns en sådan risk?

– Jag tror att vi kan vända underskottet med olika åtgärder. Min förhoppning är att vi inte ska behöva säga upp personal som gör att lärartätheten sjunker.

Mitt i Upplands-Bro har sökt utbildningschef Kaj Söder för en kommentar.