Riskanalys hölls hemlig

Linfärjan riskerar att orsaka båtolyckor. Det tror båtmackägaren Peter Wikström och taxibåtägaren Lars Olsson i Vaxholm. Lars Olssons verksamhet riskerar att utkonkurreras om linfärjan blir verklighet.
Linfärjan riskerar att orsaka båtolyckor. Det tror båtmackägaren Peter Wikström och taxibåtägaren Lars Olsson i Vaxholm. Lars Olssons verksamhet riskerar att utkonkurreras om linfärjan blir verklighet.
Linfärjan till Kastellet i Vaxholm är ett steg närmare verklighet. Denna vecka påbörjas nämligen bygget av färjelägena.

Samtidigt har en hemligstämplad riskanalys blivit offentlig – som visar på stor risk för att båtar krockar med färjan.

Men de ansvariga vägrar att kommentera olycksriskerna.

Solen glittrar i vattnet framför Kastellet.

Här, i sundet, kan det passera 100 båtar i timmen. Nu är tanken att anlägga en linfärja till fästningen, för att locka dit ännu fler besökare.

Men linfärjan kan innebära en fara för båtar som försöker passera sundet när färjan är i gång. Linfärjan styrs nämligen av vajrar, som inte syns under vattenytan.

Därmed är det stor risk att förbipasserande båtar krockar med vajrarna, och att passagerare skadas. Detta enligt den riskrapport som nyss blivit offentlig, efter en dom i Kammarrätten.

– Det här är vansinne. Det är som att anlägga ett övergångsställe på en motorväg. Sundet är smalt och det kommer att ske allvarliga olyckor här, incidenter inträffar redan, säger Peter Wikström, som driver båtmacken i sundet.

Han och Lars Olsson, som kör taxibåtar till Kastellet i dag, står på kajen där arbetet med att anlägga det nya färjeläget till lin­färjan påbörjas denna vecka.

Ingen av dem ser behovet av en så stor linfärja. Färjan, som ska ta 130 passagerare, är tänkt att avgå varje kvart. Det är oftare än taxibåtarna, som går var 20:e minut på sommaren och tar 96 passagerare.

– Linfärjan är onödigt stor. Jag har sällan mer än 40 passagerare i timmen, säger Lars Olsson.

Det är Vaxholms stad, Färje­rederiet och Statens fastighetsverk som ansvarar för linfärjan. Ingen av dem vill kommentera de risker som lyfts fram i konsultrapporten.

I stället väntar de på ny, justerad riskanalys som ska komma i slutet av augusti, när bygget av det nya färjeläget alltså redan påbörjats.

Vad som är fel i nuvarande risk­rapport vill varken Lars Lind- gren (M), kommunalråd i Vaxholm, eller Anders Werner, rederi­chef på Färjerederiet, svara på.

– Jag förstår inte kritiken. Färjan är eldriven, det är framtidens modell. Vi vill ha en fast förbindelse till Kastellet för att kunna utveckla ön och ta dit ännu fler passagerare. Nu har vi valt att förtydliga innehållet i den nya rapporten, säger Lars Lindgren.

I konsultrapporten föreslås flera riskreducerande åtgärder, som att låta linfärjan gå mindre ofta, information till förbipasserande båtar och omledning av trafiken. Matthias von Schlieben, fastighetschef på Statens fastighetsverk, tror att olika sådana åtgärder kommer att lyckas.

– Det tror jag. Det handlar om att bemöta riskerna med skyltar och på olika sätt visa att linfärjan går där. Om linfärjan behövs får framtiden utvisa, men vi jobbar aktivt med att utveckla Kastellet både som besöksmål och för att ha kontor där, säger han.

Fakta

Domstol gjorde rapport offentlig

Linfärjan har kantats av förseningar och kritik mot de upphandlingar som gjorts.

Riskanalysen som blev klar i maj kom efter påtryckningar från flera myndigheter.

Riskanalysen hemligstämplades av Färjerederiet men offentliggjordes av Kammarrätten.

Färjan ska vara i drift nästa år, efter samråd med Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen har tidigare förordat en frigående färja framför en linfärja, för att minska olycksrisken.