Risken för viltolyckor ökar stort i oktober

Parningssäsongen för vilt är i full gång och brunstiga handjur gör Roslagens vägar osäkra.

Rådjur är det vanligaste olycksdjuret och oktober en kritisk månad.

Förra året inträffade 17 älgolyckor i Vallentuna. Totalt rapporterades 112 viltolyckor, vilket är en liten ökning jämfört med 102 året innan. I nästan alla fall var det rådjur som var inblandade.

Kjell Åkerström jobbar som eftersöksjägare i Vallentuna. När en viltolycka inträffat åker han ut med sin hund för att leta upp eventuellt skadade djur.

– Det kan vara allt från små krockar till rejäla smällar som kräver att vi städar platsen grundligt. När det gäller olyckor med rådjur ser vi sällan allvarliga personskador. Då är det snarare djuren som råkar illa ut, säger han.

Brunstperioden för rådjur och älg infaller i augusti och oktober och gör att kollisionsrisken på kommunens vägar ökar. Mest olycksdrabbad är trafikplats 188 på E18 mellan Karby och Brottby. Där inträffade tre viltolyckor under perioden maj till augusti i år, alla med rådjur.

– Bockarna rör sig över ett större område under brunstperioden och kan dyka upp på vägarna under alla tider på dygnet. De kan vara svåra att upptäcka i tid, säger Kjell Åkerström.

I hela länet ökar risken för viltolyckor under hösten. 398 av länets bilförare krockade med vilt i oktober förra året, jämförbart med 201 i juli samma år.

Riskområden är skogsområden med vattendrag, skogskanter, kalhyggen och områden där viltstängsel börjar och slutar.

– På vägar där hastigheten är hög och det saknas staket bör man alltid vara extra vaksam, säger Kjell Åkerström.

Ett av de största problemen för kommunens eftersöksjägare är dåligt utmärkta olycksplatser, menar han. De viltremsor som ska markera platsen för en olycka används sällan.

– Under mina tre år som eftersöksjägare har jag kanske sett tre olycksplatser med korrekt markering. Ofta lämnar folk en plastpåse eller en pinne vid vägen, vilket gör det nästan omöjligt att hitta. Det kan göra att man missar skadade djur som sprungit tillbaka in i skogen, säger han.

Fakta

Rådjur i nästan alla olyckor

Hittills har 65 viltolyckor skett i Vallentuna 2013, vilket kan jämföras med 63 under samma period 2012.

Av olycksdjuren var 61 rådjur. Övriga var älgar (2), vildsvin (1) och vid en olycka klassades djuret som övrigt viltdjur.

Den mest drabbade månaden hittills är maj, då skedde 16 stycken olyckor med vilt i Vallentuna.

Högst antal viltolyckor i länet har Värmdö, med 166 olyckor hittills.

Källa: Nationella Viltolycksrådet