Risker i hemtjänsten för dåligt kartlagda

Med tunga lyft, stress och risk för våld och hot är hemtjänsten en tuff bransch att arbeta i.

Nu kräver Arbetsmiljöverket att Lidingö stad kartlägger riskerna bättre – och hotar med vite om inte man inte hinner klart i tid.

I maj förra året gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion på hemtjänsten i Lidingö och ställde en rad krav på förbättringar av personalens arbetsmiljö. Sedan dess har kommunen arbetat med allt från passiv rökning till kalla bilar.

– Hemtjänsten är en jätte­stor bransch som har generella och ganska stora arbetsmiljöproblem. Det är en bransch väl värd att titta på, säger Adam Jansson på Arbetsmiljöverkets region öst.

Efter en uppföljande inspektion i februari 2014 upptäckte Arbetsmiljöverket att kommunen ännu inte hade åtgärdat en av bristerna – att det saknades riskbedömningar. Det betyder att man hos varje person som hemtjänsten går hem till går igenom vilka risker som finns just där.

– Det är väldigt viktigt för att motverka att arbetstagare utsätts för risker i form av farliga lyft och förebygger att de blir sjuka och skadade. Det är inget svårt jobb, men ganska omfattande. Det är dock en ganska öppen fråga där kommunen själv får göra bedömningen, ihop med skyddsombuden, säger Adam Jansson.

Arbetsmiljöverket skickade därför en skrivelse till kommunen, men fick inget svar och har därför beslutat om ett föreläggande om vite på 300 000 kronor om kommunen inte blir klar i tid. Deadline är satt till november 2014.

– Det är form av påtryckning från myndighetens sida, säger Adam Jansson.

Enligt Thomas Lindh, enhetschef på hemtjänsten i Larsberg, handlar de kvarstående bristerna om att Arbetsmiljöverket krävt riskbedömningar även hos de brukare som enbart har trygghetslarm.

– De kom tillbaka och sa att de inte var helt nöjda. Vi måste titta även på de arbetsställen där vi inte är dagligen.

Han säger att kommunen har tagit fram nya rutiner för hur man ska göra riskbedömningar och nu är mitt uppe i genomförandet.

– Vi har fyra olika enheter inom hemtjänsten och vi har kommit lite olika långt. Men vi kommer att genomföra det och hinna klart till november.

Samtidigt är riskbedömningarna ett fortlöpande arbete, konstaterar han.

– Det tar aldrig slut eftersom vi får nya kunder hela tiden, säger Thomas Lindh.

Granskningen, som Arbetsmiljöverket gjort i ett 70-tal svenska kommuner, ser Thomas Lindh som ett bra komplement till det egna kvalitetsarbetet.

– Vi ser på samarbetet med Arbetsmiljöverket som en resurs, någon som ser något vi inte har sett själva.

Hemtjänsten är en jättestor bransch som har ganska stora arbetsmiljö- problem.Adam Jansson Arbetsmiljöverket