Riskerar böter för olaglig borrning

Upplands-Bro Kommunfastigheter beställde borrning – men struntade i upphandlingen.

Nu kräver Konkurrensverket att bolaget betalar 200 000 kronor i vite.

Det kommunala fastighetsbolaget Upplands-Bro Kommunfastigheter har gjort en otillåten direktupphandling av borrningsarbeten, enligt Konkurrensverket.

Uppdraget gällde borrningsarbeten för bergvärme vid Brohuset, till en kostnad av 2,7 miljoner kronor.

Uppdraget annonserades aldrig, utan skickades direkt till tre företag som valdes ut av en extern konsult. Därefter anlitades ett av företagen.

Nu tar Konkurrensverket ärendet till domstol med krav på 200 000 kronor i böter. De anser att Upplands-Bro Kommunfastigheter brutit mot lagen om upphandling och kallar överträdelsen ”mycket allvarlig”.

– Det är en av de allvarligaste överträdelserna man kan göra, att gå direkt till en leverantör utan annonsering. För att följa lagen krävs att man gör en konkurrensutsättning, säger Kristoffer Sällfors, processråd på Konkurrensverket.

Upplands-Bro Kommunfastigheter menar att de struntade i annonsering för att spara tid. Bolaget har också anfört att de anlitade det företag som kunde utföra arbetet till bästa pris.

– Det spelar ingen roll. Det finns fall där man tillåter det på grund av tidsbrist, men så var inte fallet här. Det finns inga förmildrande omständigheter i det här fallet, säger Kristoffer Sällfors.

En stämningsansökan har skickats till förvaltningsrätten, som nu tagit upp ärendet. Det är oklart när domen kommer.

Lokaltidningen Mitt i har sökt Upplands-Bro Kommunfastigheter för en kommentar.

Fakta

Kan ge tio miljoner i böter

Enligt lagen om upphandling ska alla upphandlingar annonseras.

När bolag inte följer reglerna kan Konkurrensverket kräva att de betalar vite, på mellan 10 000 och 10 miljoner kronor.

Det är förvaltningsrätten som beslutar om vite ska betalas. I majoriteten av fallen har de samma bedömning som Konkurrensverket.

Källa: Konkurrensverket