riskerar Halv miljon i böter

HUVUDSKÄR Stadsbyggnadsförvaltningen har upptäckt ett 20-tal olovliga utbyggnader på Huvudskär som hyresgäster och arrendatorer gjort sig skyldiga till.

Därför föreläggs nu fastighetsägaren Fortifikationsverket att inom ett halvår ta bort bland annat flera trädäck, inredning, tillbyggnader, en sjöbod och en brygga.

Sker inte rättelserna får Fortifikationsverket betala 500 000 kronor i böter.