Skola riskerar böter på 1,6 miljoner kronor

Arkivbild av Björkhaga skola i Tumba.
Arkivbild av Björkhaga skola i Tumba.
Björkhaga skola i Tumba riskerar ett vite på 1,6 miljoner kronor om inte brister på skolan rättas till.
Skolan har nu sin tredje rektor för hösten och det har heller inte funnits något fungerande elevhälsoteam vilket gjort att anmälningar om elever som kan behöva olika former av stöd blivit liggande.

Utöver bristerna att ta hand om anmälningar för elever som kan behöva särskilt stöd för att ta till sig undervisningen, har Skolinspektionen anmärkt på att skolans tidigare rektorer inte följt upp och analyserat skolelevernas resultat från föregående läsår. Skolan har fram till den 5 maj på sig att rätta till bristerna.

”Skolans lärare har kämpat på för att hjälpa eleverna”

Susanne Englund, verksamhetschef.


Personalkrisen: Brist på kompetent personal på flera håll i kommunen


Kommunen har känt till bristerna sedan i september och nu finns en tillförordnad rektor på plats som jobbar för att rätta till bristerna. Rekrytering av en till biträdande rektor är på gång och det har också anställts personal till elevhälsoteamet så att anmälningar om elever med särskilda behov kan bli utredda.

– Skolans lärare har kämpat på för att hjälpa eleverna, men bristerna har gjort att de här eleverna kanske inte haft rätt stöd, säger Susanne Englund som är verksamhetschef för grundskolan i Botkyrka.

Samtidigt kan skolan glädja sig åt att de vunnit ett nationellt pris i elevdemokrati. I sin motivering skriver juryn som bland annat består av professorer: ”Alla elever kan göra sina röster hörda och former för att driva och genomföra förändringar har utvecklats”.


Läs också: Tolv anställda slutade på Tullingebergsskolan