Min lokala hjälte

Riskfritt att plurra i Solna – här kan nytt utomhusbad hamna

Staden har kommit ett steg längre i anläggandet av ett offentligt utomhusbad i Solna.
Samtliga av de fyra testade platserna har tjänligt vatten, enligt de tester som genomfördes i somras.

I somras började staden ta vattenprover på fyra platser i Solna – Huvudsta Biddlesberg, Huvudsta Jungfrudansen, Sjöstugan och Frösundavik – för att hitta ett lämpligt läge för ett utomhusbad, vilket Mitt i Solna skrev om då.

Nu har provresultaten kommit, vilka visar att samtliga platser har tjänligt badvatten.

Man har bland annat mätt bakteriehalterna i vattnet vid tre tillfällen på varje plats under sommaren, och enligt resultaten har samtliga klassats som tjänliga, vilket betyder att det riskfritt att plurra för den som vill.

I ett nästa steg ska man nu utreda de tekniska förutsättningarna för att anlägga ett bad på någon av de fyra platserna.

I ett pressmeddelande säger Anna Lasses (C), ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden att det ”känns tryggt att få en bekräftelse på att de platser solnaborna redan badar har godkänt badvatten”.

”Att samtliga platser har fått godkänt ger bra förutsättningar inför det fortsatta arbetet. Vi är nu ett steg närmare en anlagd offentlig badplats i Solna”, säger kommunalrådet Samuel Klippfalk (KD), i pressmeddelandet.